PolskiAngielski
Schowek 0
Twój schowek jest pusty
Koszyk 0
Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » Regulamin

Regulamin

REGULAMIN
Regulamin obowiązujący od dnia 25 grudnia 2015

Sklep internetowy "GABLOTY.eu" znajdujący się pod adresem www.gabloty.eu umożliwia dokonanie zakupów za pośrednictwem Internetu.
gabloty.eu jest marką handlową firmy ALBO Wyposażenie Handlu i Gastronomii Dane rejestrowe: Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej pod numerem 15185 przez Urząd Miasta Olsztyna, NIP 739-050-30-88, REGON 510205457, z siedzibą  (adres miejsca prowadzenia działalności i adres do korespondencji):

ALBO Wyposażenie Handlu i Gastronomii
ul. Kazimierza Jagiellończyka 47
10-062 Olsztyn
tel. 89 533 50 20
fax. 89 675 21 62
email: sklep@albo.com.pl


Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

Oferta
Wszystkie produkty dostępne w sklepie internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski
Wszystkie ceny prezentowane w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny nie zawierają kosztów wysyłki i mogą ulec zmianie. Zakupy dokonywane przez klientów z terenu POLSKI rozliczane są w walucie PLN. Ceny podane w sklepie nie obejmują montażu ani szkolenia w zakresie obsługi. Na każdy sprzedany produkt wystawiana jest faktura VAT lub paragon dostarczany wraz z przesyłką, chyba, że Klient wyraźnie zaznaczy, że dokument sprzedaży powinien być dostarczony w innej formie.
Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.

Dostępność
Towary prezentowane w sklepie mają różną dostępność, która jest uzależniona od realizacji zamówień u dostawców. Możliwa jest sytuacja, że niezależnie od naszych starań, wysłanie towaru w podanym dalej w regulaminie terminie nie będzie możliwe, w takim przypadku sklep zobowiązuje się powiadomić o tym klienta i wskazać termin realizacji zamówienia lub uzgodnić inną formę zamknięcia zamówienia.
Uwaga: dostępność towaru uwidoczniona na stronach nie zawsze może być zgodna z faktycznymi stanami magazynowymi tzn. mogą wystąpić różnice w ilościach dostępnych towarów spowodowane np. czynnikami losowymi (zniszczenie, uszkodzenie towaru itp.) lub np. błędami w skryptach obsługujących sklep.

Promocje
Wszystkie oferty specjalne przedstawione na witrynie internetowej są ważne do wyczerpania zapasów towarów z takich ofert lub daty zakończenia oferty specjalnej.

Składanie zamówienia i czas realizacji
Czas realizacji zamówień wynosi 1 - 7 dni roboczych (a w okresach zwiększonej ilości zakupów np. Boże Narodzenie itp. od 1 do 10 dni roboczych)  licząc od dnia roboczego następującego po złożeniu zamówienia z opcją płatności przy odbiorze przesyłki lub wpłynięcia na nasze konto przelewu za zamówienie z odpowiednią opcją, do daty wysłania zamówionych towarów do klienta. W przypadku, gdy na formularzu zamówienia dane klienta będą niekompletne uniemożliwiając realizację zamówienia, zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji. Prosimy o podawanie numeru telefonu, aby w razie pojawienia się jakichkolwiek problemów możliwe było szybkie ich rozwiązanie. Zamówienia przyjmowane są poprzez sklep internetowy lub w wyjątkowych przypadkach telefonicznie.
W celu złożenia zamówienia nie ma obowiązku rejestracji. Zakupy w sklepie "Gastrotek.pl" mogą dokonywać zarówno zarejestrowani jak i niezarejestrowani klienci. Następujące dane: imię, nazwisko, adres dostawy, adres e-mail, nr telefonu mogą być niezbędne do wysłania zamówienia.

Po złożeniu przez Klienta zamówienia, na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wskazany w formularzu zamówienia lub w Koncie Klienta, gdy Klient złożył zamówienie z wykorzystaniem Konta Klienta, zostanie niezwłocznie wysłana przez ALBO wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości elektronicznej od ALBO z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a ALBO Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie treści zawartej umowy następuje przez przesłanie Klientowi wskazanej powyżej wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji wraz z załącznikami w formacie pdf w postaci niniejszego Regulaminu, pouczenia o prawie odstąpienia od umowy, wzoru formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Koszty przesyłki
Koszty przesłania zamówionego towaru są wskazywane w trakcie składania Zamówienia. Są one uzależnione od wartości składanego zamówienia oraz wybranego przez Klienta sposobu dostawy oraz płatności. Koszty i sposób wysyłki są dostępne do wyboru w trakcie wypełniania formularza zamówienia i są uzależnione od aktualnych cen Poczty Polskiej oraz firm kurierskich a także od kosztów pakowania zamówionych towarów.
Szczegółowe informacje o kosztach przesyłek dostępne są na stronie sklepu w zakładce Dostawa.

Płatności
Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze. 
Możliwe są następujące formy płatności:
- Gotówka - przy odbiorze osobistym
- Przy odbiorze – pobranie przez kuriera -( Ze względu na ograniczenie firm spedycyjnych pobranie możliwe jest do kwoty 2500,-PLN). Koszt pobrania kwoty pokrywa kupujący.
W wybranych przypadkach sklep zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej tego typu zamówień.
-Przelewem - forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego lub wizytę w placówce banku. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym ALBO zamówienie jest przekazywane do realizacji.
-Przelewem online – forma płatności elektronicznej obsługiwana przez PayU S.A zarejestrowana jest przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000274399. NIP 779-23-08-495
- Kartą płatniczą (Visa, Mastercard) - każda transakcja płatności kartą jest w sposób bezpieczny autoryzowana przez PayU S.A. Z chwilą potwierdzenia zrealizowania płatności, zamówienie jest przekazywane do realizacji. 

W wypadku Klientów niebędących jednocześnie konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części..

Przy wyborze formy płatności "przelew zwykły" kwotę należności za zamówienie należy przelać na poniższe konto:
W tytule przelewu prosimy podać numer zamówienia
ALBO Wyposażenie Handlu i Gastronomii ul. Kazimierza Jagiellończyka 47, 10-062 Olsztyn
Numer konta: 90 1020 1068 0000 1602 0330 9739
Nazwa banku: PKO BP

Dostawa
Zamówiony produkt dostarczany jest przy udziale wyspecjalizowanych dostawców (firm kurierskich) za pobraniem lub bez w zależności od formy płatności. Klient ponosi koszty dostawy określone w cenniku transportu wskazanym w zakładce http://www.gabloty.eu/dostawa-pm-16.html
Umowa zawarta pomiędzy Klientem a sklepem dotycząca zakupu danego produktu ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w sklepie  jest adres dostawy wskazany przez Klienta.
W sytuacji, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych produktów, składających się na jedno zamówienie złożone w ramach sklepu internetowego, ALBO może samodzielnie zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia nie ulega zmianie,
Zamawiający ma obowiązek sprawdzić w obecności pracownika firmy spedycyjnej jakość i kompletność dostawy. Zgodnie z art. 545 § 2 Kodeksu Cywilnego w razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. Zaniechanie tych czynności może spowodować utratę roszczeń z tytułu szkód transportowych.
W zależności od rodzaju przesyłki Kupujący może być proszony o wniesienie dostarczonego towaru

Zwroty
Prawo odstąpienia od umowy
Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub, w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas

ALBO Wyposażenie Handlu i Gastronomii
ul.Kazimierza Jagiellończyka 47
10-062 Olsztyn
tel. 89 533 50 20
fax. 89 675 21 62
email: sklep@albo.com.p
l

a przesyłkę nadać na adres:
ALBO Wyposażenie Handlu i Gastronomii
ul.Kazimierza Jagiellończyka 47
10-062 Olsztyn


o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy (załącznik nr1 do regulaminu), jednak nie jest to obowiązkowe.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
Skutki odstąpienia od umowy.
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia do Państwa towarów  (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji chyba, że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. Podobnie jak w przypadku zwykłego zarządu – przekroczenie powyższych granic nie powoduje, że odstąpienie od umowy jest nieskuteczne.

UWAGA!
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:
1. o świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą;
2. w której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi nie sprawujemy kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb;
4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi nie mamy kontroli;
8. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
9. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną Twoją zgodą, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.Gwarancje i Reklamacje
ALBO jest zobowiązana do dostarczenia Klientom towaru bez wad fizycznych i prawnych. ALBO ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.), w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.

Reklamacje na piśmie można składać bezpośrednio w siedzibie firmy w godzinach jego otwarcia lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres ALBO Wyposażenie Handlu i Gastronomii, ul.Kazimierza Jagiellończyka 47, 10-062 Olsztyn, fax. 89 675 21 62, email: sklep@albo.com.pl z dopiskiem „Reklamacja”.
Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, datę nabycia towaru, rodzaj reklamowanego towaru, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Klienta, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć dowód zakupu towaru. Może to być na przykład kopia paragonu lub kopia faktury, wydruk z karty płatniczej albo inny dowód.
Reklamację można złożyć korzystając z formularza reklamacji (załącznik nr2 do regulaminu). Formularz reklamacji stanowi jedynie przykład, z którego, klient chcąc złożyć reklamację może wykorzystać. Klient nie musi z niego korzystać, ani się nim kierować.

Jeżeli oferowane w sklepie internetowym produkty są objęte gwarancją, wykraczającą poza uprawnienia z tytułu rękojmi to informacja o tym fakcie znajduje się w opisie na karcie produktu.
Produkty mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas udzielenia gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach sklepu. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Część produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów.
W przypadku, gdy w polu opisu produktu „gwarancja” znajduje się informacja „Serwis ALBO”, produkt należy odesłać na adres:
ALBO Wyposażenie Handlu i Gastronomii
ul. Kazimierza Jagiellończyka 47
10-062 Olsztyn

Naprawiony produkt odsyłany jest do Klienta na koszt ALBO. Gwarancja na sprzedany produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi za wady produktu.
ALBO odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi  zawarte w Kodeksie Cywilnym.
Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej, za pomocą Formularza Zgłoszenie reklamacyjne, lub w formie pisemnej na adres ALBO Wyposażenie Handlu i Gastronomii ul. Kazimierza Jagiellończyka 47, 10-062 Olsztyn Dział Reklamacji
Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba, że ALBO niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez ALBO albo ALBO nie wymieniła produktu  na wolny od wad, ani tej wady nie usunęła.
ALBO rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni ALABO nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione.
W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi ALBO.  

Dane osobowe klientów
Wszelkie dane osobowe uzyskane w trakcie działalności sklepu są poufne, wykorzystywane są jedynie do celów realizacji zamówienia W żadnym wypadku ani w żadnej formie nie będą ujawniane innym osobom ani innym podmiotom trzecim niezwiązanym bezpośrednio z realizacją zamówienia. Klient dokonujący zakupu w sklepie wyraża zgodę na przetwarzanie adresu e-mail w celu przesłania ankiety umożliwiającej wyrażenie opinii o dokonanej transakcji w sklepie internetowym. Adres e-mail będzie przetwarzany przez sklep internetowy w celu przekazania ankiety, a dane otrzymane w wyniku ankiety będą służyły do opublikowania w sieci Internet opinii o sklepie internetowym. Klienci mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 2. Regulamin może ulec zmianie z ważnych przyczyn tj.: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw; zmiany zakresu, odpłatności lub formy świadczonych usług elektronicznych, zmiany adresu itd.
  O fakcie zmiany każdy Użytkownik zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Usługodawcę na stronie głównej Serwisu Internetowego wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie głównej Serwisu Internetowego przez okres, co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych, zaś Użytkownicy posiadający Konto Użytkownika zostaną dodatkowo powiadomieni przez Usługodawcę poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu.
  Poinformowanie o zmianie Regulaminu, nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.. Zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, tj. Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i Usługobiorca nie wypowiedział umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym w terminie 14 dni od dnia powiadomienia.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.); Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
   
 4. Wszelkie ewentualne spory wynikające z transakcji kupna - sprzedaży

•  pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą będącym jednocześnie konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym.
•  pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą niebędącym jednocześnie konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Olsztynie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. 


Każdy klient powinien zapoznać się z treścią Regulaminu.
W razie jakichkolwiek niejasności bądź zapytań prosimy o kontakt poczta elektroniczną -->email: sklep@albo.com.pl

ZAŁĄCZNIK nr 1
 FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

ALBO Wyposażenie Handlu i Gastronomii
ul. Kazimierza Jagiellończyka 47
10-062 Olsztyn
email: sklep@albo.com.pl


Ja ............................................................niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ........................................................................................, numer oferty/zamówienia ............................................................................................
Data zawarcia umowy to................................................., data odbioru ...........................................................................................

Imię i nazwisko....................................................................
Adres...................................................................................
Data.....................................................................................

ZAŁĄCZNIK nr 2
FORMULARZ ZGŁOSZENIA REKLAMACYJNEGO
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku zgłaszania reklamacji)

ALBO Wyposażenie Handlu i Gastronomii
ul. Kazimierza Jagiellończyka 47
10-062 Olsztyn
email: sklep@albo.com.pl

REKLAMUJĄCY
Imię i nazwisko………………………………………………………
Adres…………………………………………………………………
Tel. kontaktowy……………………………………………………..
Faks/e-mail………………………………………………………….
Nabycie produktu……………………………………………………
Data i miejsce nabycia towaru………………………………………
Na potwierdzenie nabycia towaru osoba reklamująca przedkłada dowód zakupu - paragon / faktura VAT / oświadczenie *
nr z dnia:……………………………..roku…………………
* Niepotrzebne skreślić
Nazwa towaru……………………………………….
Cena…………………………………………………
Kod towaru………………………………………….
Przyczyna reklamacji………………………………..
Okoliczności stwierdzenia wady: …………………..
Dokładny opis wady:………………………………..
Data stwierdzenia wady: ……………………………..

Żądania reklamującego
-obniżenie ceny o …………….. zł **
-wymiana na nowy **
-nieodpłatna naprawa **
-zwrot zapłaconej ceny / odstąpienie od umowy **
**wybór żadania należy do reklamującego
 


Regulamin obowiązujący do dnia 25 grudnia 2015
WARUNKI OGÓLNE

 1. Sklep internetowy "GABLOTY.EU" znajdujacy sie pod adresem www.gabloty.eu umożliwia dokonanie zakupów za pośrednictwem Internetu.
 2. Gabloty.eu jest marką handlową firmy ALBO Wyposażenie Handlu i Gastronomii wpisaną do Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 739-050-30-88, REGON 510205457, z siedzibą  (adres miejsca prowadzenia działalności i adres do korespondencji): ul.JKazimierza Jagiellończyka 47
  10-062 Olsztyn, tel. 89 533 50 20, fax. 89 675 21 62, email: sklep@albo.com.pl
 3. Ceny towarów znajdujacych sie w sklepie podane są w walucie PLN  i są cenami brutto (zawierają podatek VAT)
 4. Zakupy dokonywane przez klientów z terenu POLSKI rozliczane sa w walucie PLN
 5. Dokumentem sprzedaży towaru jest faktura VAT lub paragon.
 6. Ceny podane w sklepie nie obejmują montażu ani szkolenia w zakresie obslugi.
 7. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

PROCEDURA SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

 1. Zakupy w sklepie "GABLOTY.eu" mogą dokonywać zarówno zarejestrowani jak i niezarejestrowani klienci
 2. Warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidlowe wypelnienie przez klenta formularza zamówienia znajdujacego sie na stronach sklepu internetowego.
 3. Kazde zamówienie jest potwierdzane telefonicznie.
 4. Zamówienie realizowane jest w przeciagu 3-14 dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia.
 5. W przypadku wystąpienia okolicznosci uniemożliwiajacych calkowitą lub częsciową realizację złożonego zamówienia obsługa sklepu zastrzega sobie możliwosc telefonicznego uzgodnienia innego terminu dostawy.
 6. Zakupione towary dostarczane sa pod wskazany adres w formularzu zamówienia.
 7. Ewentualne koszty dostawy są wskazywane w trakcie składania Zamówienia. Są one uzależnione od wartości składanego zamówienia, wybranego przez Klienta sposobu dostawy oraz płatności.
 8. Zamawiający ma obowiazek sprawdzić w obecnosci pracownika firmy spedycyjnej jakość i kompletność dostawy. Zgodnie z art. 545 § 2 Kodeksu Cywilnego w razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. Zaniechanie tych czynności może spowodować utratę roszczeń z tytulu szkód transportowych.
 9. W zależnosci od rodzaju przesylki Kupujacy może byc proszony o wniesienie dostarczonego towaru.

WARUNKI PLATNOŚCI:

 1. Forma platnosci - akceptujemy następujące formy płatności:
  • Gotówka - przy odbiorze osobistym
  • Pobranie przez kuriera -(Ze względu na ograniczenie firm spedycyjnych pobranie możliwe jest do kwoty 2500,-PLN. Koszt pobrania kwoty pokrywa kupujący)
  • Przelew bankowy
  • PayU płatności online i kartą kradytową
 2. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

 3. W wypadku Klientów nie będących jednocześnie konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części.

GWARANCJE REKLAMACJE ZWROTY

 1.  Wszystkie zakupione towary sa fabrycznie nowe, posiadaja gwarancje producenta, która wraz z instrukcją obslugi dostarczana jest z towarem.
 2. Karta gwarancyjna oraz instrukcja obslugi towaru mogą być umieszczone na zewnetrznej stronie opakowania dostarczanego towaru. Prosimy zwrócic na ten fakt szczególną uwagę przy rozpakowywaniu przesylki.
 3. W przypadku reklamacji należy kontaktować sie z firmą"ALBO" lub z odpowiednim serwisem, o ile jego adres został podany w karcie gwarancyjnej. Podstawą wszczęcia procedury reklamacyjnej jest karta gwarancyjna lub dowód zakupu (faktura lub paragon), który Zamawiajacy otrzymuje wraz z towarem oraz pisemne zgloszenie do firmy "ALBO" wystapienia wady w danym towarze.
 4. Firma "ALBO" nie bierze odpowiedzialnosci za szkody wynikajace z niewlasciwego zainstalowania oraz użytkowania zakupionego towaru.
 5.  Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru kupującemu.
 6. Zgodnie z ustawą z dnia 02.03.2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów zamawiajacy ma prawo zwrotu towaru  w stanie niezmienionym do 10 dni od daty otrzymania przesyłki. Jest to możliwe tylko w przypadku gdy towar nie jest zniszczony ani w żaden sposób użytkowany.
 7. Wystawienie faktury korygującej, a tym samym zwrot pieniędzy, nastepuje po uprzednim sprawdzeniu stanu technicznego zwracanego towaru.

OCHRONA PRYWATNOŚCI

 1. Wszelkie dane osobowe uzyskane w trakcie działalności sklepu są poufne. W żadnym wypadku ani w żadnej formie nie będą ujawniane innym osobom ani innym podmiotom zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych.
 2. Zgodnie z tą ustawą Klienci mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądąnia o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 2. Regulamin może ulec zmianie z ważnych przyczyn tj.: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw; zmiany zakresu, odpłatności lub formy świadczonych usług elektronicznych, zmiany adresu itd.
  O fakcie zmiany każdy Użytkownik zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Usługodawcę na stronie głównej Serwisu Internetowego wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie głównej Serwisu Internetowego przez okres, co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych, zaś Użytkownicy posiadający Konto Użytkownika zostaną dodatkowo powiadomieni przez Usługodawcę poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu.
  Poinformowanie o zmianie Regulaminu, nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.. Zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, tj. Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i Usługobiorca nie wypowiedział umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym w terminie 14 dni od dnia powiadomienia.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.); Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
   
 4. Wszelkie ewentualne spory wynikające z transakcji kupna - sprzedaży
 • pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą będącym jednocześnie konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym.
 • pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą niebędącym jednocześnie konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu